คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

มกราคม 2565

สิงหาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2566