ติดต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ : 1599 (แจ้งเรื่องร้องเรียน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-209-8610 (ติดต่อสอบถาม)

เบอร์โทรสารกลาง : 02-252-1174
(สำนักงานเลขานุการตำรวจ)

สารบรรณกลาง : [email protected]


Facebook>> แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <<