คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย

A.

สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร ๑๙๑

Q

แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล

A.

สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๕๙๙

Q

แจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น โกงเงินออนไลน์ หลอกลวงออนไลน์ ฉ้อโกงออนไลน์ เป็นต้น

A.

สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทรศัพท์ : ๑๔๔๑ หรือ ๐๘๑ ๘๖๖ ๓๐๐๐
เว็บไซต์ : https://thaipoliceonline.com

Q

แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์

A.

สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
๗๐๑/๗๐๑ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ โทรสาร : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๒๑๙
เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th , http://www.jcoms.police.go.th/

Q

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

A.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐
เว็บไซต์ : http://www.tcsd.go.th

Q

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

A.

กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร ๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕
เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

Q

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

A.

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
อาคาร ๖ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๖๘-๙ โทรสาร : ๐๒-๒๐๕-๑๒๙๕
เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

Q

ข้อมูลสถิติคดีอาญา

A.

สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.crimespolice.com

Q

การสมัครสอบตำรวจ

A.

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ โทรสาร : ๐๒-๙๔๑-๓๖๖๑
เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

Q

เบอร์สายด่วน

A.

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 เหตุด่วน เหตุร้าย 191
2 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 1599
3 ตำรวจท่องเที่ยว 1155
4 ตำรวจทางหลวง 1193
5 ตำรวจกองปราบ 1195
6 ตำรวจจราจร 1197
7 โรงพยาบาลตำรวจ 1691
8 ตำรวจตระเวนชายแดน 1190
9 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
10 ตำรวจน้ำ 1196
11 ตำรวจรถไฟ 1194
12 ศูนย์รับแจ้งรถหาย 1192
13 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 1191
14 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 1135
15 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1136
16 ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม 1599