ติดต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 1599


เบอร์โทรสารกลาง : 02-252-1174
(สำนักงานเลขานุการตำรวจ)

สารบรรณกลาง : [email protected]


Facebookติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


>> แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <<